Lubiatowo

Projekt „Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach”

Starostwo Powiatowe w Wejherowie zaprasza do udziału w projekcie „Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach”, w ramach którego przewidziane jest wsparcie finansowe w wysokości do 26.100 zł dla 55 nowopowstałych firm.

Projekt skierowany jest do osób niepracujących powyżej 30 roku życia z powiatów: wejherowskiego, puckiego lub kartuskiego chcących założyć własną działalność gospodarczą. 

Dodatkowo, każda chętna osoba musi należeć do co najmniej jednej z grup:

  • powyżej 50 roku życia,
  • kobiet,
  • z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • długotrwale bezrobotnych
  • z maksymalnie średnim wykształceniem.

Ponadto przewidziano dwutygodniowe szkolenie „ABC przedsiębiorczości” oraz finansowanie szkoleń podnoszących kwalifikacje o wartości do 3.500 zł.

Formularze rekrutacyjne będą przyjmowane w terminie 18-19 czerwca 2019 r. Decyduje kolejność zgłoszeń (maksymalnie zostanie przyjętych 80 pierwszych formularzy).

Zapraszamy na spotkania informacyjne, które odbędą się:

  • 5 czerwca (środa) 2019 r. o godz. 13:00
  • 12 czerwca (środa) 2019 r. o godz. 13:00

w Starostwie Powiatowym w Wejherowie, sala nr 9 (parter)

Więcej informacji na stronie www.powiatwejherowski.pl w zakładce Fundusze UE pn. „Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach”.

Należy dokładnie zapoznać się z dokumentacją konkursową. 

Punkt rekrutacji:
Starostwo Powiatowe w Wejherowie, ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo
Wydział Rozwoju i Programów Europejskich
I piętro, pokój 139,
tel. 58 572 95 83